Kierunki rozwoju gmin województwa pomorskiego w świetle celów strategii. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kierunki rozwoju gmin województwa pomorskiego w świetle celów strategii.

Abstrakt

Bazując na wytycznych, traktujących efekty jakie zostaną uzyskane po osiągnięciu celów strategi przez gminy, jako rozwoju lokalnego, zbadano jakich obszarów życia gminy dotyczą, jaka jest ich hierarchia,a zatem jakie są kierunki rozwoju jednostek terytorialnych, stopnia podstawowego w województwie pomorskim.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Edukacja menedżerska a społeczne i polityczne otoczenie biznesu. strony 133 - 142
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Kierunki rozwoju gmin województwa pomorskiego w świetle celów strategii.// Edukacja menedżerska a społeczne i polityczne otoczenie biznesu. / ed. B. Garbacik. Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Zarz. i Ekon, 2003, s.133-142
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi