Kierunki rozwoju materiałów kompozytowych na wypełnienia stałe jako alternatywy amalgamatów stomatologicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kierunki rozwoju materiałów kompozytowych na wypełnienia stałe jako alternatywy amalgamatów stomatologicznych

Abstrakt

Omówiono nowe wypełnienia w formie materiałów kompozytowych z nanowypełnieniami. Dokonano analizy właściwości tych materiałów w porównaniu z klasycznymi amalgamatami.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Rymkiewicz S., Świeczko-Żurek B.: Kierunki rozwoju materiałów kompozytowych na wypełnienia stałe jako alternatywy amalgamatów stomatologicznych// // Inżynieria Biomateriałów. - R. 8, nr 47-53 (2005), s. 181--183 : 1 rys., 2 tabl. - Bibliogr. 6 poz. - ISSN 1429-7248. -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi