Knowledge management in SMEs - theoretical considerations. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Knowledge management in SMEs - theoretical considerations.

Abstrakt

The purpose of this chapter is to present an analysis of knowledge management concept with regard to small and medium-sized enterprises. It is aimed to propose an overview for SMEs to apply this above-mentioned concept. This overview can be used by managers and owners of SMEs to introduce knowledge management into their organizational structures.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Selected problems of SMEs', development in the conditions of internationalization and globalization strony 37 - 44
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zięba M.: Knowledge management in SMEs - theoretical considerations.// Selected problems of SMEs', development in the conditions of internationalization and globalization/ ed. eds. Teresa Łuczka, Edmund Pawłowski Poznań: Publishing House of Poznań University of Technology, 2010, s.37-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi