Strategia doboru oprogramowania optymalizacji transportu - przykład aplikacyjny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strategia doboru oprogramowania optymalizacji transportu - przykład aplikacyjny

Abstrakt

W artykule pokazano praktyczne wdrozony w praktyce przemysłowej komputerowo wspomagany system optymalizacji transportu. Na wstepie scharakteryzowano wyjsciową sytuację decyzyjną przedsiebiorstwa w połączeniu z jego parametrami logistycznymi. Z kolei pokazano techniki i narzedziaorganizacji projektu IT z wykorzystaniem modeli referencyjnych ładu korporacyjnego, na przykłądzie kaskadowego modelu życia systemu IT, procesowo-projektowej charakterystyki przedsięwzięć oraz ich bazadanowych kart zmain. W p.2 zamieszczono także przykład analizy wielokryterialnej z rozważanego obszazaru a wp.4 skoncentrowano sie na implementacji pakietu sowftwarowego wrza strategią jego doboru. W p. 3 i podumowaniu wskazano na techniczne i pozatechniczne problemy projektowe. w tym terminologiczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Logistyka i zarządzanie produkcją - narzędzia, techniki, metody, modele, systemy strony 307 - 316
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Zawadzka L., Badurek J.: Strategia doboru oprogramowania optymalizacji transportu - przykład aplikacyjny// Logistyka i zarządzanie produkcją - narzędzia, techniki, metody, modele, systemy/ ed. Marek Fertsch, Katarzyna Grzybowska, Agnieszka Stachowiak (red.). Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania. Politechnika Poznańska, 2008, s.307-316
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi