Knowledge Views and their application in systems engineering - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Knowledge Views and their application in systems engineering

Abstrakt

Wykorzystanie technologii Semantic Web, w szczególności baz wiedzy, w przemyśle informatycznym jest niewielkie. Jest to spowodowane między innymi dużym ryzykiem związanym z wdrażaniem nowych technologii i brakiem wiedzy na ich temat ze strony inżynierów oprogramowania. Aby zmniejszyć ryzyko związane z wdrażaniem baz wiedzy i zminimalizować nakład pracy inżynierów na zapoznanie się z nimi, w niniejszej pracy zaproponowano koncepcję widoków na bazę wiedzy. Widoki na bazę wiedzy stanowią warstwę pośredniczącą pomiędzy logiką biznesową aplikacji i bazą wiedzy. Rolą tej warstwy jest upodobnienie bazy wiedzy do relacyjnej i obiektowej bazy danych. Warstwa ta zwiększa kompatybilność baz wiedzy z obecnie stosowanymi technologiami i zmniejsza nakład pracy związany z poznaniem teorii baz wiedzy przez inżynierów oprogramowania. W ramach niniejszej pracy zdefiniowano koncepcję widoków na bazę wiedzy i zaproponowano ich rozszerzalną architekturę. Zdefiniowano odwzorowania ontologiczno-relacyjne i ontologiczno-obiektowe. Zdefiniowano regułowy język transformacji i zaimplementowano go w postaci języka xNeeK. Następnie zaimplementowano widoki na bazę wiedzy i poddano walidacji poprzez przeprowadzenie eksperymentów z doświadczonymi i początkującymi programistami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 94 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi