Wyniki wyszukiwania dla: BAZA WIEDZY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BAZA WIEDZY

Wyniki wyszukiwania dla: BAZA WIEDZY

 • A Knowledge base for intelligent information management

  Publikacja

  W pracy przedstawiono zasady modelowania służącego do budowy bazy wiedzy prydatnej w podejmowani decyzji w otoczeniu charakteryzujacym sie duzym natężeniem informacji. Omówiono miękkie oraz twarde podejscie do takiego modelowania.

 • Międzypokoleniowa sieć współpracy zawodowej jako baza do transferu wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2013

  W artykule przedstawiono koncepcje międzypokoleniowej sieci współpracy zawodowej umożliwiającej wsparcie współczesnego biznesu poprzez transfer wiedzy związany z wykorzystaniem doświadczenia i wieloletniej praktyki zawodowej osób starszych. Prezentowana w artykule koncepcja podkreśla konieczność tworzenia sieci międzypokoleniowej współpracy zawodowej

 • Introduction of knowledge bases to existing systems using the Knowledge Views

  Artykuł ten prezentuje studium przypadku pokazujące jak stopniowo wdrażać bazę wiedzy i wnioskowanie w istniejącym systemie informatycznym korzystając z widoków na bazę wiedzy. Pokrótce przedstawiona jest idea widoków na bazę wiedzy, pokazane przykładowe role, które baza wiedzy może pełnić w systemie korzystającym z bazy danych oraz zaprezentowane jest jak można minimalizować ryzyko wdrażania technologii Semantic Web. Artykuł wymienia...

 • BADANIA SYMULACYJNE PROWADZONE W ŚRODOWISKU SYSTEMU EKSPERTOWEGO STOSOWANE DO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA UKŁADÓW AUTOMATYKI STATKU

  W referacie przedstawiono wykorzystanie badań symulacyjnych jako źródła wiedzy dla systemu ekspertowego. Omawiany system służy wspomaganiu doboru elementów steru strumieniowego. Elementami tego systemu są: biblioteka struktur, biblioteka modeli, baza elementów oraz baza wiedzy. Jako przykład przedstawiono badania symulacyjne struktury steru strumieniowego zawierającej silnik indukcyjny, wał śrubowy, śrubę o skoku nastawnym oraz...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zbigniew Kaźmierczyk dr hab.

  Dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, profesor nadzwyczajny, literaturoznawca, pracuje w Zakładzie Historii Literatury Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego; kierownik Pracowni Literatury Etnogenetycznej, prezes Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego. Ukazał gnostycko-manichejski wymiar egzystencji w twórczości...

 • Krzysztof Bikonis dr inż.

 • Baza doświadczeń w oparciu o system klasy workflow

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy przedstawiono koncepcję bazy wiedzy opartej na doświadczeniach gromadzonych w systemie zarządzania zwanym WORKFLOW.

 • Kamila Kokot-Kanikuła mgr

  Kamila Kokot-Kanikuła pracuje w Bibliotece Politechniki Gdańskiej w Sekcji Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych na stanowisku starszego bibliotekarza. Jest absolwentką Instytutu Historycznego oraz Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Główne kierunki zainteresowań to starodruki, biblioteki cyfrowe, repozytoria instytucjonalne, Otwarte Zasoby Edukacyjne, Open Access i Open Data. W bibliotece...

 • Low-cost solutions for Martian base

  Publikacja
  • J. Kozicka

  - ADVANCES IN SPACE RESEARCH - Rok 2008

  Załogowe misje na Marsa planuje się na 2025-30 r. Wg programu DRM NASA misja trwać ma 2,5 roku, a załoga zamieszka w 2 metalowych ciasnych modułach. Jak wykazują badania socjopsychologów taka misja zakończy się niepowodzeniem. Duża i komfortowa baza wpłynie na zminimalizowanie wielu źródeł stresu. Współczesne technologie i obecny stan wiedzy o Marsie pozwalają na zaprojektowanie i wykonanie bazy marsjańskiej jako przyjaznego człowiekowi...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Baza polityk wydawniczych i repozytorium Open Access – uzupełniające się elementy

  Publikacja

  - Rok 2021

  Przedstawiono korzyści płynące z tworzenia i wykorzystywania bazy polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych dla różnych interesariuszy, takich jak wydawcy, redaktorzy, naukowcy i bibliotekarze. Omówiono podstawowe zadania i funkcje bazy, tak aby ukazać ją jako kompleksowe źródło informacji o polityce wydawniczej polskich czasopism. Gromadzone w bazie informacje stanowią istotną pomoc w ustalaniu zasad samoarchiwizacji publikacji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Szkolenie eNauczanie – quizy i zadania

  Wydarzenia

  14-01-2022 16:00 - 14-01-2022 17:30

  Dr inż. Karol Flisikowski z Wydziału Zarządzania i Ekonomii serdecznie zaprasza na cykl szkoleń na temat obsługi podstawowych i zaawansowanych funkcjonalności platformy eNauczanie.

 • Prezentacja bazy F1000Prime

  Wydarzenia

  08-11-2018 13:00 - 08-11-2018 15:00

  Biblioteka PG zaprasza na prezentację bazy F1000Prime; dostęp testowy potrwa od 5.11.2018 do 5.01.2019 r.

 • Model of management of knowledge bases in the information technology evaluation environment

  Publikacja

  - Rok 2008

  The paper presents the model of management of knowledge bases in multi-agent system for evaluation of information technologies (IT_MAS). Such system is being developed in Gdansk Uni-versity of Technology by Information Technology Management Team. Multi-agent system is supposed to support manager level specialists during decision processes when there is identified need to buy or change any information technology. The main goal of...

 • Zastosowania ontologii: Zastosowanie ontologii w mikroekonomii

  Publikacja

  - Rok 2008

  Zarysowano problematykę zastosowania dziedzinowo zorientowanych ontologii dla konkretnej rzeczywistej grupy zagadnień. Przedstawiono znaczenie ontologii jako formy reprezentacji wiedzy oraz podkreślono jej przewagę nad innymi sposabami przechowywania informacji w aspekcie dynamicznym. zarysowano merytoryczną problematyke zagadnień ekonomicznych w zakresie analizy wskaźnikowej dla firm rynkowych. Dokonano dziedzinowego przedstawienia...

 • Object Views - metoda mapowania obiektowo-ontologicznego

  Publikacja

  - Rok 2008

  Niniejszy rozdział opisuje koncepcję biblioteki Object Views. Biblioteka ta służy do realizacji mapowania obiektowo-ontologicznego, które stanowi interfejs pomiędzy bazą wiedzy a aplikacją napisaną w obiektowym języku programowania, jakim jest Java. Rozwiązanie to wzorowane jest na Java Persistence API - mapowaniu obiektowo-relacyjnym. Architektura Object Views pozwala na łatwe dostosowanie do dowolnej bazy wiedzy bez względu na...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Knowledge base views

  Publikacja

  - Rok 2008

  The paper introduces an extension to the NeeK language. In the current shape NeeK allows for selection of fragments of a given ontology. The selected part is automatically mapped to a database schema by Data Views implementation. Experience with a real system using Data Views has shown that the resulting database schema does not necessarily reflect the needs of the business logic of an application that uses a specific Data View....

 • The Internet as a knowledge source in Knowledge Views

  Artykuł ten przedstawia koncepcję widoków na bazę wiedzy, jak może ona zostać wykorzystana w celu zbierania informacji z różnych źródeł, wnioskowania nad tymi informacjami i udostępnienia ich w postaci wymaganej przez aplikację. Korzystając z widoków na bazę wiedzy, aplikacja może "widzieć" Internet jako pojedyncze źródło wiedzy.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ontologia PIPSDrugs: praktyczne zastosowanie metody SIM

  Metoda SIM zmniejsza złożoność ontologii oraz upraszcza proces modelowania, jednak może też wywołać niekorzystne zjawiska, np. konieczność uproszczenia modelu lub utrudnienie wnioskowania. Na pytanie, jak duży jest zasięg szkodliwych zjawisk, może odpowiedzieć tylko praktyczne zastosowanie. Ontologia POPSDrugs jest pierwszą praktyczną realizacją opisu wiedzy na podstawie reguły metody SIM.

 • Application of Knowledge Views = Zastosowanie widoków na bazę wiedzy

  W artykule przedstawiono koncepcję widoków na bazę wiedzy i jej zastosowanie w inżynierii systemów. Praca ma na celu przybliżenie inżynierii wiedzy i technologii Semantic Web inżynierowi oprogramowania oraz programiście. Cel ten osiągany jest poprzez upodobnienie baz wiedzy do relacyjnych lub obiektowych baz danych oraz poprzez stosowanie wzorców znanych w inżynierii oprogramowania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Developing Prognostic Models of Organization Evolution

  Publikacja

  - Rok 2011

  The work focuses on the problem of measuring evolution of IT organizations. Changes in business influence functioning of the IT organization. IT departments or companies must ensure that the needs of their parent company/customers will be met. Therefore they must constantly evolve. Following question can be raised: is it possible to support process of changes the IT organization to run it smoother, faster, easier but with reduced...

 • Model transformacji organizacji informatycznej

  Publikacja
  • J. Chabik

  - Rok 2011

  W obecnych realiach przedsiębiorstw zmienia się rola informatyki. Tradycyjnie pojmowany dział informatyki był dostawcą technologii i systemów informatycznych. Tak pojmowana organizacja informatyczna dostarczała swojemu macierzystemu przedsiębiorstwu komponentów technologicznych: np. infrastruktury informatycznej: sieci lokalnych, łączy do sieci Internet, systemów klasy ERP (systemy zarządzania przedsiębiorstwem, ang. Enterprise...

 • Methods of Incomplete and Uncertain Knowledge Acquisition in the Knowledge Processing Environemnt

  The authors in this paper present a concept of the environment to acquire and process knowledge about information technology. This solution is part of a project of which the objective is to build a system for the evaluation of IT tools and methodologies. Knowledge within this domain is always either uncertain or incomplete. Therefore, the authors focused on designing a dedicated algorithm for its acquisition and processing. One...

 • Supporting Management Decisions with Intelligent Mechanisms of Obtaining and Processing Knowledge

  This paper is a summary of the authors' work on a model of support for decision processes in organisation management. Key decisions in organisations are often made without sufficient knowledge and by people lacking the proper qualifications and experience. Without full support in decision processes, true threats to organisations are created. Therefore, to support decision processes in numerous organisations, apart from experts...

 • Knowledge Views and their application in systems engineering

  Publikacja

  - Rok 2011

  Wykorzystanie technologii Semantic Web, w szczególności baz wiedzy, w przemyśle informatycznym jest niewielkie. Jest to spowodowane między innymi dużym ryzykiem związanym z wdrażaniem nowych technologii i brakiem wiedzy na ich temat ze strony inżynierów oprogramowania. Aby zmniejszyć ryzyko związane z wdrażaniem baz wiedzy i zminimalizować nakład pracy inżynierów na zapoznanie się z nimi, w niniejszej pracy zaproponowano koncepcję...

 • Implementacja widoków danych na bazę wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2007

  Niniejszy artykuł opisuje koncepcję i implementacjęwidoków danych na bazę wiedzy. Widoki danych przesłaniają interfejsbazy wiedzy, w zamian udostępniając interfejs pozwalający na zadawaniezapytań do bazy wiedzy w języku SQL. Głównym przeznaczeniemtakich widoków jest ułatwienie integracji komponentów opartych nawiedzy z komponentami opartymi na danych, co może uprościć budowęsystemów korzystających z bazy wiedzy. W artykule zaprezentowanajest...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hierarchiczny podział przestrzeni ontologii na konteksty

  Publikacja

  Semantyka języka OWL wprowadza pojęcie przestrzeni ontologicznej, w której współistnieje wiele ontologii w różnym stopniu ze sobą powiązanych. Wielkość i jednolitość tej przestrzeni jest przyczyną trudności w interpretacji i wnioskowaniu. Zaproponowana w wielu pracach kontekstualizacja przestrzeni ontologii wniosła pewien porządek do opisu zależności między ontologiami i wprowadziła pojęcie interpretacji lokalnych. W tym rozdziale...

 • Ontological queries supporting decision process in KaSea system

  Wraz z rozwojem baz wiedzy pojawiły się systemy ekspertowe, które wykorzystują je do wsparcia procesu podejmowania decyzji. Systemy Wsparcia Decyzyjnego (SWD), które są tematem niniejszego artykułu, komunikują się z bazami wiedzy, wypełniając je znanymi faktami i odczytując nowo wywnioskowane informacje. Jednakże istnieją sytuacje, w których SWD otrzymują niejednoznaczną odpowiedź od bazy wiedzy. Wówczas pojawia się potrzeba określenia,...

 • Ontologie jako metoda reprezentacji wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2005

  Logika opisowa (ang. Description Logic - DL) jest aktualnie jednym z najsilniej rozwijanych formalizmów stosowanych w ontologicznych metodach reprezentacji wiedzy. Jednym z powodów jest to, że język OWL-DL, promowany przez W3C jako język do reprezentacji ontologii internetowych, opary jest właśnie na logice opisowej. W tym artykule zaprezentowano logikę opisową jako sposób precyzyjnego formułowania i przetwarzania wiedzy. Podano...

 • Badanie znaczenia atrybutów bazy wiedzy.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono dwie metody umożliwiające wyznaczanie miary znaczenia wybranych atrybutów bazy wiedzy. W pierwszej metodzie wykorzystano teorię zbiorów przybliżonych i podano definicje miary znaczenia atrybutów oparte na liczbie reguł sprzecznych. Druga metoda wykorzystująca teorię zbiorów rozmytych pozawala na zdefiniowanie dwóch sposobów oceny miary znaczenia. Pierwsza miara opiera się na liczbie reguł sprzecznych,...

 • Analiza spójności bazy wiedzy systemu wspierania decyzji w zarządzaniu projektami informatycznymi.

  Publikacja

  W pracy zdefiniowano wskaźniki ważności poszczególnych zmiennych bazy wiedzy podanej w postaci tablicy decyzyjnej. Opisano dwie metody kontroli pozyskiwanej wiedzy.

 • Metoda ELPAR Łączenia ontologii oparta na ich kartograficznej reprezentacji

  Publikacja

  - Rok 2005

  Jednym z głównych problemów związanych z integracją wiedzy z różnych źródeł jest opracowanie metody integracji ontologii. Źródła wiedzy są opisane różnymi ontologiami, zazwyczaj tworzonymi niezależnie od siebie. Integracja wiedzy z tych źródeł wymaga zdefiniowania jednej ontologii nadrzędnej "rozumiejącej" wszystkie terminy pojawiające się w ontologiach opisujących źródła. W artykule zostały przedstawione podstawy metody ELPAR...

 • Designing world closures for knowledge-based system engineering

  Publikacja

  - Rok 2005

  Wraz z rozwojem komponentów opartych na wiedzy przed inżynierami oprogramowania postawione zostały nowe zadania. Jednym z nich jest zintegrowanie tych komponentów z innymi standarodowymi komponentami. Zrealizowanie tego zadania wymagało zdefiniowania języka komunikacji pomiędzy różnymi komponentami w celu wymiany informacji. W artykule omówiono problem wymiany informacji pomiędzy komponentami opartymi na wiedzy i komponentami opartymi...

 • Przetwarzanie i wnioskowanie z wiedzy o różnym poziomie zaufania

  Publikacja

  Ontologie i bazy wiedzy wykorzystuje się w wielu zastosowaniach, takŜe takich, w których wnioskowanie ma charakter krytyczny, jak np. w przypadku systemów medycznych. W rozdziale przedstawione zostały kwestie zaufania do danych przechowywanych w bazach wiedzy i pobieranych z zewnętrznych źródeł. Opisane zostały przykłady uwzględnienia aspektów zaufania wykorzystujące kartograficzną reprezentację wiedzy - nowe podejście opracowane...

 • Przetwarzanie zapytań w rozproszonej bazie wiedzyopartej na logice opisowej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Rozdział prezentuje podstawy algorytmu Spider przetwarzania zapytań asercjonalnych (typu ABox) w rozproszonej bazie wiedzy opartej na logice opisowej. Algorytm Spider może być stosowany w celu integracji wiedzy z różnych źródeł. W rozdziale pokrótce przedstawiono zasadę kartograficznej reprezentacji wiedzy, sposób odwzorowywania terminologii różnych źródeł oraz oszacowano złożoność obliczeniową przedstawianego algorytmu.

 • The cartographer algorithm for processing and querying description logics ontologies

  Publikacja

  - Rok 2005

  Logika opisowa jest jednym z najbardziej popularnych formalizmów opisu wiedzy. Jej popularność jeszcze wzrosła kiedy pojawił się standard języka OWL. W artykule zaprezentowano nowy algorytm wnioskowania - algorytm kartograficzny - umożliwiający wnioskowanie niejawnie podanej wiedzy z terminologii (TBox) i opisu świata (ABox). Opisano sposób przetwarzania ontologii w terminach sygnatur binarnych i efektywny sposób odpytywania ontologii...

 • Przetwarzanie zapytań do terminologii ontologiiniepewnych opartych na logice opisowej

  Publikacja

  Systemy informatyczne oparte na bazach wiedzy stają się coraz bardziej popularne. Znacząca ilość istniejących systemów do opisu wiedzy wykorzystuje ontologie. Budując ontologie, bardzo często zakłada się, że informacje w nich przechowywane są pewne. W niektórych jednak zastosowaniach takie założenie może nie być do końca prawdziwe. Niniejszy Rozdział wprowadza w tematykę ontologii niepewnych oraz prezentuje propozycje rozszerzenia...

 • Topologiczna analiza ontologii opartych na logiceopisowej

  Publikacja

  Rozwój Internetu i technologii internetowych powoduje rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane metody zarządzania informacją. Niniejszy rozdział opisuje nową metodę reprezentacji wiedzy oraz zestaw algorytmów wykorzystujących tę reprezentację, nazwane wspólnie podejściem kartograficznym. Podejście to bazuje na logice opisowej, zdobywającej ostatnio coraz większą popularność, dzięki zastosowaniu w ramach inicjatywy Semantic Web....

 • Processing and querying description logic ontologies using cartographic approach

  Publikacja

  - Rok 2005

  Logika opisowa (ang. description logic) jest formalizem reprezentacji wiedzy, który w ostatnich latach uzyskał dużą popularność pomiędzy inżynierami wiedzy. Po krótkim wprowadzeniu do formalizmu logiki opisowej artykuł prezentuje system wnioskowania opracowany na Politechnice Gdańskiej w ramach projektu PIPS 6 Programu Ramowego UE. System wnioskujący jest oparty na nowatorskiej metodzie kartograficznej, której podstawy również...

 • Kartograficzna metoda reprezentacji wiedzy w systemie KaSeA

  Publikacja

  - Rok 2005

  Niniejszy rozdział prezentuje opracowaną przez autora metodę reprezentacji wiedzy, nazwaną kartografią wiedzy, która pozwala na przeprowadzanie wnioskowania w procesie asymilacji i uzupełniania informacji pochodzących z różnych źródeł internetowych; metoda zapewnia równiże efektywny dostęp do gromadzonych informacji. Rozdział opisuje założenia leżące u podstaw opracowanej metody, jej ograniczenia i zastosowania. Rozdział prezentuje...

 • Inference Mechanisms for Knowledge Management System in E-health Environment

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zaprezentowano badania i ich wyniki osiągnięte w trakcie prac na systemem zarządzania wiedzą dla systemu typu e-health PIPS (ang. Personalised Information Platform for Life and Health Services)Opisano warstwę semantyczną systemu zarządzania wiedzą, a w szczególności skoncentrowano się na silniku wnioskującym.Poddano dyskusji następujące zagadnienia: analizę dostępnych narzędzi wnioskujący i ich zgodności ze standardem...