Automatic singing voice recognition employing neural networks and rough sets - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatic singing voice recognition employing neural networks and rough sets

Abstrakt

Celem prac opisanych w referacie jest automatyczne rozpoznawanie głosów śpiewaczych. Do tego celu utworzona została baza nagrań próbek śpiewu profesjonalnego i amatorskiego. Próbki poddane zostały parametryzacji parametrami zaproponowanymi przez autorów ściśle do tego celu. Sposób wyznaczenia parametrów i ich interpretacja fizyczna przedstawione są w referacie. Parametry wprowadzane są do systemów decyzyjnych, klasyfikatorów opartych o sztuczne sieci neuronowe oraz o zbiory przybliżone. Zadaniem klasyfikatorów jest określenie typu i jakości głosu. Zawarto porównanie wyników uzyskanych dla sieci neuronowych i zbiorów przybliżonych. Podano wnioski.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms strony 793 - 802
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Żwan P., Kostek B., Szczuko P., Czyżewski A.: Automatic singing voice recognition employing neural networks and rough sets // Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms/ ed. eds: M. Kryszkiewicz, JF. Peters, H. Rybinski, A. Skowron. Berlin: Springer-Verlag, 2007, s.793-802
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi