Kompensacja pola magnetycznego złożonego obiektu ferromagnetycznego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompensacja pola magnetycznego złożonego obiektu ferromagnetycznego.

Abstrakt

Obiekt ferromagnetyczny wprowadzony w obszar jednorodnego pola magnetycznego powoduje powstanie zaburzenia jednorodności tego pola. Anomalia magnetyczna związana jest z jego namagnesowaniem stałym i indukowanym. Analizowane zagadnienie dotyczy kompensacji indukowanego pola magnetycznego. W pracy przedstawiono niezbędne założenia teoretyczne związane z analizowanym zagadnienie. Przedstawione zostały metody analizy indukowanego pola magnetycznego oparte na równaniach całkowych z wykorzystaniem skalarnego jak i wektorowego potencjału magnetycznego, jak też bazujące na metodach numerycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Analizowano rozkłady indukowanego pola magnetycznego dla różnych kształtów kadłuba okrętu oraz dal różnych współczynników wypełnienia. Zaproponowano metodę doboru uzwojeń kompensujących wewnątrz obiektu ferromagnetycznego. W pracy podano również wyniki badań eksperymentalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi