Komputerowe wspomaganie diagnostyki układu oddechowego człowieka - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowe wspomaganie diagnostyki układu oddechowego człowieka

Abstrakt

Celem pracy jest weryfikacja praktycznej przydatności parametrów modelu procesu respiracji w diagnostyce układu oddechowego. Modelowanie oparto o wyniki badania układu oddechowego techniką oscylacji wymuszonych. Zaprezentowano dwa modele wymiany gazowej: czteroparametrowy i sześcioparametrowy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 61 - 64,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Kalicka R., Słomiński W., Kuziemski K.: Komputerowe wspomaganie diagnostyki układu oddechowego człowieka// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr 23 (2007), s.61-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi