Komputerowe wspomaganie procesu projektowania instalacji kablowych na statkach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowe wspomaganie procesu projektowania instalacji kablowych na statkach

Abstrakt

W referacie scharakteryzowano elementy wchodzące w skład instalacji kablowych na statkach, przedstawiając skrótowo analizę procesu projektowania instalacji kablowych. Wykazano przyczyny zapotrzebowania na komputerowe wspomaganie tego procesu. Zaprezentowano koncepcję i założenia systemu z bazą wiedzy do wspomagania projektowania instalacji kablowych oraz wyniki dotychczasowych prac nad stworzeniem takiego systemu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe. T. 2 strony 229 - 238
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Drewka M., Kowalski Z.: Komputerowe wspomaganie procesu projektowania instalacji kablowych na statkach// Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe. T. 2/ ed. pod red. Adama Grzecha. Wrocław: Ofic. Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s.229-238
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi