Komputerowe wspomaganie projektowania w procesie kształcenia współczesnego inżyniera branży sanitarnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowe wspomaganie projektowania w procesie kształcenia współczesnego inżyniera branży sanitarnej

Abstrakt

Postęp w dziedzinie informatyki oraz dynamiczny rozwój programów komputerowych ostatniego 20-lecia zmienił diametralnie warsztat pracy współczesnego inżyniera. Obecnie we wszystkich etapach projektowania inżynierskiego istotne jest wykorzystanie narzędzi komputerowych i specjalistycznego oprogramowania. Uczelnie techniczne chcąc dostosować program kształcenia współczesnego inżyniera branży sanitarnej do rynku pracy powinny ściśle współpracować z firmami oferującymi oprogramowanie do wspomagania projektowania. Rozwój w obszarze technologii informatycznych jest niezwykle dynamiczny i to, co przed laty trzeba było mozolnie projektować i obliczać ręcznie, obecnie przy wykorzystaniu odpowiednich programów komputerowych, można uzyskać znacznie mniejszymi nakładami pracy. Celem pracy było porównanie wybranych narzędzi komputerowego projektowania z metodami tradycyjnymi wykorzystywanymi w procesie kształcenia współczesnego inżyniera branży sanitarnej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 11 - 14,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Drewnowski J., Tuszyńska A.: Komputerowe wspomaganie projektowania w procesie kształcenia współczesnego inżyniera branży sanitarnej// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 41 (2015), s.11-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi