Komputerowe modelowanie geometryczne w kształceniu architektonicznym I stopnia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowe modelowanie geometryczne w kształceniu architektonicznym I stopnia

Abstrakt

Dynamiczny rozwój technik cyfrowych i wynikające stąd postępujące zmiany w oprogramowaniu powodują wzrost znaczenia znajomości komputerowych metod wspomagania projektowania w warsztacie zawodowym architekta. W trosce o zapewnienie studentom możliwości rozwijania kompetencji w tym zakresie, konieczna jest stała analiza oraz potrzeba rozszerzania i wzbogacania treści programowych w ramach istniejąch programów kształcenia. Tematyka zajęć z przedmiotu „Techniki komputerowe w projektowaniu” realizowanych w ramach kierunku „Architektura i Urabnistyka” dotyczy wykorzystania programów komputerowych do budowania wirtualnych modeli przestrzennych obiektów architektonicznych w ich naturalnym otoczeniu oraz graficznej prezentacji projektów. Zamierzonym efektem kształcenia jest zapoznanie studentów z możliwościami grafiki komputerowej 2D i 3D w kontekście budowania koncepcji, opracowywania i prezentacji projektów. Studenci korzystając ze specjalistycznych programów typu CAD oraz BIM poznają bezpośrednie oraz parametryczne metody modelowania. Uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności na temat geometrycznych zasad budowania różnych obiektów przestrzennych (powierzchni oraz brył), definiowania widoków statycznych i animowanych oraz stylów graficznej prezentacji. Celem zajęć jest zaprezentowanie wielu grup programów i narzędzi wykorzystywanych do różnych zadań projektowych i na różnych etapach projektowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings of 19th Conferece Geometry Graphics Computer strony 66 - 67
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Rogińska-Niesłuchowska M.: Komputerowe modelowanie geometryczne w kształceniu architektonicznym I stopnia// Proceedings of 19th Conferece Geometry Graphics Computer/ ed. dr hab. inż. Anna Błach Gliwice: Politechnika Śląska w Gliwicach , 2012, s.66-67
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi