Modelowanie losowych imperfekcji geometrycznych przestrzennych konstrukcji metalowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie losowych imperfekcji geometrycznych przestrzennych konstrukcji metalowych

Abstrakt

Imperfekcje geometryczne zbiorników, silosów i powłok siatkowych mogą znaczą-co wpłynąć na ich nośność, a więc powinny być one uwzględniane w obliczeniach komputerowych i w procesie projektowania. Wykazano, że przy podstawowych obcią-żeniach, działających na tego typu konstrukcje, tj. podciśnieniu oraz naporu wiatru i śniegu (w przypadku powłok siatkowych), wykazują wyraźne różnice w porównaniu z analogicznymi wynikami dla tych konstrukcji o idealnej geometrii. Wprowadzenie me-tod probabilistycznych do projektowania oraz szacowanie niezawodności konstrukcji staje się coraz bardziej dostępne i powinno być uwzględniane w projektowaniu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 85 - 88,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Górski J., Mikulski T., Oziębło M., Sorn P., Winkelmann K.: Modelowanie losowych imperfekcji geometrycznych przestrzennych konstrukcji metalowych// Inżynieria i Budownictwo -,iss. 1-2 (2020), s.85-88
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi