Komputerowo wspomagane badania układów automatycznej synchronizacji prądnic - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowo wspomagane badania układów automatycznej synchronizacji prądnic

Abstrakt

W monografii wskazano na aktualność podjętej w tematyki, sformuowano zakres pełnej diagnostyki układów automatycznej synchronizacji prądnic oraz określono cele i zakres prac, w który włączono m.in. opis zagadnień synchronizacji w systemie elektroenergetycznym oraz ogólny opis problematyki automatyzacji procesu synchronizacji. Takie podejście wynika z chęci dostarczenia Czytelnikowi (mniej zorientowanemu w tematyce automatycznej synchronizacji prądnic) informacji niezbędnych do zrozumienia zagadnień, będących przedmiotem niniejszej pracy.Ponadto w monografii szczegółowo opisano dwa opracowane, wykonane i przebadane przez autorów urządzenia automatyki, które umozliwiają prowadzenie pełnego zakresu badań układów automatycznej synchronizacji prądnic na poszczególnych ''etapach życia'' tychże urządzeń (począwszy od etapu produkcji aż do chwili ich wycofania z eksploatacji).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Grono A., Redlarski G., Zawalich E.: Komputerowo wspomagane badania układów automatycznej synchronizacji prądnic. : , 2005.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi