Komputerowy system do badań wariantów procesów technologicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowy system do badań wariantów procesów technologicznych

Abstrakt

W rozdziale monografii opisano komputerowy system decyzyjny dla wyboru wariantu procesu technologicznego ze szczególnym uwzględnieniem obróbki nagniataniem. System zbudowano z uwzględnieniem wyników eksperymentów przeprowadzonych dla nagniatania elementami diamentowymi części klasy wałek. Wybór wariantu oparto na definiowanych wagach parametrów określających strukturę geometryczną powierzchni. Wyniki przeprowadzonych dań z użyciem systemu zamieszczono w tablicach i wykresach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nagniatanie na tokarkach CNC strony 7 - 60
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Ścibiorski B.: Komputerowy system do badań wariantów procesów technologicznych// Nagniatanie na tokarkach CNC/ Gdańsk: , 2012, s.7-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi