Komunikacja jako czynnik zwiększający dostepność przestrzeni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komunikacja jako czynnik zwiększający dostepność przestrzeni

Abstrakt

Dostosowanie węzlow komunikacyjnych do potrzeb osób o niepełnej sprawności fizycznej, oprócz swojej roli ułatwiającej integrację osobom niepelnosprawnym z pełnosprawnymi, odgrywa duże znaczenie w podnoszeniu bezpieczeństwa oraz zwiększeniu zakresu i jakości obsługi wszystkich podróznych. Poprawa dostępności komunikacji wpływa na rozwój lokalnych społeczności i sprzyja poszerzeniu oferty turystycznej regionu. Stąd rozwój sieci komunikacyjnych dostepnych dla wszystkich użytkowników (mieszkańcców i turystów, niepełnosprawnych i pełnosprawnych) jest istotnym elementem strategii rozwoju lokalnych społeczności. Podjęcie dzialań w zakresie poszerzenia obszarów dostepnych dla osób starszych i niepełnosprawnych staje się nie tylko koniecznością rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ale również rozwoju ekonomicznego.W artykule podkreślono znaczenie komunikacji w projektowaniu dla wszystkich użytkowników oraz integracji osób niepełnosprawnych. Wymieniono w artykule braki w przystosowaniu dworców kolejowych do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi i nowe rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa i orientacji przestrzennej osób niewidomych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Dworzec kolejowy w strukturze miasta strony 96 - 103
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wysocki M.: Komunikacja jako czynnik zwiększający dostepność przestrzeni// Dworzec kolejowy w strukturze miasta/ ed. pod red. Daniela Załuskiego. Warszawa: Urbanista, 2006, s.96-103
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi