Koncepcja i symulacja polowa generatora o zmiennej częstotliwości. Zastosowanie w autonomicznych systemach elektroenergetycznych = Conception and field simulations of a variable frequency generator. Application for autonomous power generation system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja i symulacja polowa generatora o zmiennej częstotliwości. Zastosowanie w autonomicznych systemach elektroenergetycznych = Conception and field simulations of a variable frequency generator. Application for autonomous power generation system

Abstrakt

Streszczenie angielskie: This paper covers a conception and simulation results for a brushless synchronous generator working with variable speed in an autonomous energy generation system (e.g. airplane power grid, hybrid vehicle, micro-CHP). The papers has two parts: presentation of the generator conception used in modern autonomous energy generation systems, and simulation results using filed model elaborated in Flux2D software. The ob-tained simulation results have proved that the assumed generator topology and electromagnetic loading are adequate for the required generator performance parameters.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe strony 169 - 173,
ISSN: 0239-3646
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kutt F., Ronkowski M.: Koncepcja i symulacja polowa generatora o zmiennej częstotliwości. Zastosowanie w autonomicznych systemach elektroenergetycznych = Conception and field simulations of a variable frequency generator. Application for autonomous power generation system// Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. -., nr. nr 86 (2010), s.169-173
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi