Koncepcja zwiększenia dokładności czujnika tlenu rozpuszczonego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja zwiększenia dokładności czujnika tlenu rozpuszczonego

Abstrakt

W artykule przedstawiono modyfikację konstrukcji elektrochemicznego czujnika do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie. Modyfikacja opiera się na zastosowaniu dodatkowych elektrod w pobliżu elektrody pracującej czujnika. Takie rozwiązanie prowadzi do zmniejszenia gradientu potencjału pola elektrycznego na powierzchni elekrody pracującej i tym samym powoduje zmniejszenie prądu migracyjnego czujnika, która jest główną składową zakłócającą mierzonego prądu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring nr 54, strony 166 - 169,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Suchocki K.: Koncepcja zwiększenia dokładności czujnika tlenu rozpuszczonego// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 54., nr. nr 3 (2008), s.166-169
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi