KOOPERACYJNA TRANSMISJA DANYCH W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

KOOPERACYJNA TRANSMISJA DANYCH W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH

Abstrakt

W referacie przedstawiono zagadnienia związane z transmisją kooperacyjną w sieciach bezprzewodowych. Transmisja kooperacyjna polega na wykorzystaniu termi-nali ruchomych jako stacji przekaźnikowych w celu po-prawy jakości transmisji, poprawy wydajności sieci i zmniejszenia zużycia energii. W referacie zaprezentowano metody stosowane do realizacji transmisji kooperacyjnej oraz rodzaje sieci kooperacyjnych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 259 - 262,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Marczak A.: KOOPERACYJNA TRANSMISJA DANYCH W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2017), s.259-262
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2017.6.23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi