Korzyści i wady outsourcingu jako elastycznej metody zatrudnienia wpływającej na restrukturyzację przedsiębiorstwa - teoria i praktyka - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Korzyści i wady outsourcingu jako elastycznej metody zatrudnienia wpływającej na restrukturyzację przedsiębiorstwa - teoria i praktyka

Abstrakt

W artykule przeanalizowano główne przesłanki pojawienia się outsourcingu jako nowej metody zatrudnienia. Przeanalizowano jej wady i zalety oraz dokonano analizy jej wpływu na ewentualną restrukturyzację przedsiębiorstwa. W związku z przeprowadzonymi badaniami przeanalizowano również praktyczne aspekty wykorzystania tej metody zatrudnienia - jej mocne i słabe strony.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług strony 37 - 47,
ISSN: 1640-6818
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Banasik P.: Korzyści i wady outsourcingu jako elastycznej metody zatrudnienia wpływającej na restrukturyzację przedsiębiorstwa - teoria i praktyka// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -., (2009), s.37-47
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi