Kreowanie marki narodowej w Polsce w warunkach globalizacji rynku (na przykładzie grupy ATLAS) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kreowanie marki narodowej w Polsce w warunkach globalizacji rynku (na przykładzie grupy ATLAS)

Abstrakt

Tematem pracy jest budowanie marki narodowej w Polsce w warunkach globalizacji rynku. Autor omawiając pojęcie i istote marki narodowej formułuje własna jej definicję. Stara się wykazać w pracy, że marka narodowa produktu jest z punktu widzenia osiągnięcia korzyści rynkowych - pożądanym towarem i cenioną wartością, dającą możliwośc uzyskania przez tę markę przewagi konkurencyjnej na rynku.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi