Kształtowanie przestrzeni dostępnej jako element bezpieczeństwa i integracji osób niepełnosprawnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształtowanie przestrzeni dostępnej jako element bezpieczeństwa i integracji osób niepełnosprawnych

Abstrakt

Społeczeństwa obywatelskie, bogate swoją różnorodnoscią poglądów, powinny być szczególnie otwarte na potrzeby wszystkich swoich obywateli, bez względu na ich status społeczny, poglądy poolityczne, jak również ich ograniczenia fizyczne w poruszaniu się. Tworzenie przestrzeni ogólnodostępnej jest warunkiem integracji osób o ograniczonej mobilności, w tym osób niepełnosprawnych. Zagrożenia wynikające z barier przestrzennych w naszzych miastach wpływają na poczucie bezpieczeństwa osób o niepełnej sprawności fizycznej. Ich bezpieczeństwo fizyczne, jak i psychiczne poczucie bezpieczeństwa zalezy w dużej mierze od dostępności przestrzeni miejskiej. Likwidacja barier przestrzennych powinna być koordynowana przez specjalistów różnych dziedzin w ścisłej współpracyz grupami osób niepełnosprawnych.W artykule zostały omówione bariery przestrzenne, z którymi spotykają się osoby niepełnosprawne. Szczególna uwaga została zwrócona na zagadnienia komunikacji, zarówno tej wynikającej z problemów w poruszaniu się osób niepełnosprawnych, jak i komunikacji wizualnej i dźwiękowej.Tworzenie przestrzeni dostępnej winno uwzględniać potrzeby wszystkich grup osób niepełnosprawnych, łącząc aspekty przestrzenne z nowymi rozwiązaniami opartymi na technologiach informatycznych. Jako przykład podany został system komunikacji osób niepełnosprawnych ''Gdaskon'', jako element wspomagający osoby niepełnosprawne w poruszaniu się w przestrzeni miejskiej.Projektowanie przestrzeni, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, bez względu na ich ograniczenia ruchowe, jest wkładem środowiska architektów w kształtowanie otoczenia, które sprzyja integracji osób niepełnosprawnych, osób starszych i wszystkich mających problrmy z poruszaniem się z ludźmi w pełni sprawnymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Przestrzeń Bezpieczna : urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców : konferencja naukowa : proceedings, Kraków 2005 strony 291 - 301
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wysocki M.: Kształtowanie przestrzeni dostępnej jako element bezpieczeństwa i integracji osób niepełnosprawnych// Przestrzeń Bezpieczna : urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców : konferencja naukowa : proceedings, Kraków 2005/ ed. red. Andrzej Wyrzykowski, Stanisłwa Wehle - Strzelecka ; Katedra Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2005, s.291-301
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 135 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi