Kształtowanie się cen mieszkań na rynku pierwotnym w Trójmieście w roku 2007 : ekonometryczna przekrojowa analiza wpływu determinant cen mieszkań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształtowanie się cen mieszkań na rynku pierwotnym w Trójmieście w roku 2007 : ekonometryczna przekrojowa analiza wpływu determinant cen mieszkań

Abstrakt

W artykule podjęto temat zmian cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Trójmieście w roku 2007. Scharakteryzowano mieszkania, jako przedmiot obrotu gospodarczego w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Dokonano analizy czynników makroekonomicznych determinujących, w teorii ekonomii, popyt na dobra trwałe o bardzo dużej wartości, takie jak mieszkania. Ponandto przeprowadzono analizę statystyczną i ekonometryczną wpływu wybranych czynników na ceny mieszkań w Trójmieście na podstawie danych przekrojowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Świetlik K.: Kształtowanie się cen mieszkań na rynku pierwotnym w Trójmieście w roku 2007 : ekonometryczna przekrojowa analiza wpływu determinant cen mieszkań// Prace Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii.. -Vol. T. 7., (2008), s.79-98
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 87 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi