Kulturowe aspekty integracji europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kulturowe aspekty integracji europejskiej

Abstrakt

Pojęcie Europy jest najczęściej, zwłaszcza w związku z procesami integracyjnymi, rozpatrywane i dyskutowane z punktu widzenia ekonomiczno-prawnego, rzadziej zaś społeczno-kulturowego. To ten ostatni jednak stwarza możliwość adekwatnego sformułowania pytania o podstawy europejskiej tożsamości i daje narzędzia umożliwiające dotarcie do nich. Dzięki temu pozwala pokazać Europę jako wspólnotę kulturową, dla której rozwiązania ekonomiczno-prawne są jedynie środkiem, nie zaś celem. Z kulturowego punktu widzenia zintegrowana Europa nie jest bowiem jedynie sprawną maszyną pozwalającą na godzenie i realizację rozmaitych interesów, lecz przestrzenią umożliwiającą pielęgnację podstawowych wartości.Rozprawka ta stara się wyszczególnić i pokazać całą gamę filozoficznych, społecznych, historycznych i etycznych aspektów problematyki europejskiej ukazując jej złożoność z systematycznego punktu widzenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Filozoficzne i kulturowe aspekty integracji europejskiej strony 5 - 11
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Parszutowicz P.: Kulturowe aspekty integracji europejskiej// Filozoficzne i kulturowe aspekty integracji europejskiej/ ed. ed. Przemysław Parszutowicz, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2011, s.5-11
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi