Large dynamic range high frequency fully differential CMOS transconductanceamplifier. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Large dynamic range high frequency fully differential CMOS transconductanceamplifier.

Abstrakt

W pracy zaproponowano nową koncepcję układową w pełni różnicowego wzmacniacza transkonduktancyjnego CMOS o dużym zakresie dynamiki i szerokim pasmie częstotliwości. Przeprowadzone badania teoretyczne i symulacyjne potwierdziły małe zniekształcenia harmoniczne (THD), szerokie pasmo przenoszonych częstotliwości oraz duży zakres dynamiki dla sygnałów różnicowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING nr 34, strony 247 - 255,
ISSN: 0925-1030
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Sun Y., Hill C., Szczepański S.: Large dynamic range high frequency fully differential CMOS transconductanceamplifier. // ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING. -Vol. 34., (2003), s.247-255
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi