Lithium ion insertion into poly(3,4-ethylenedioxythiophene) films from propylene carbonate electrolytes. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lithium ion insertion into poly(3,4-ethylenedioxythiophene) films from propylene carbonate electrolytes.

Abstrakt

Polimerowa matryca złożona z poli(3,4-etylenodioksytiofenu z poli(styrenosulfonianem) otrzymana została na drodze syntezy elektrochemicznej. Transport jonowy w matrycy polimerowej w kontakcie z węglanem propylenu zawierającym LiClO4 został scharakteryzowany za pomocą metody impedancji ac oraz chronowoltoamperometrii. Wyznaczono przewodność jonową matrycy oraz efektywne współczynniki dyfuzji dla kationu Li+. Wielkości te okazały się silnie zależne od stężenia elektrolitu zewnętrznego jak również od grubości warstwy polimeru. Zwiększając grubość warstwy z 0.4 mikrona do 2 mikronów powoduje zmianę efektywnego współczynnika dyfuzji z 10-9 do 10-6.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
MOLECULAR PHYSICS nr 35, strony 87 - 93,
ISSN: 0026-8976
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Lisowska-Oleksiak A., Graczyk M.: Lithium ion insertion into poly(3,4-ethylenedioxythiophene) films from propylene carbonate electrolytes. // MOLECULAR PHYSICS. -Vol. 35., (2002), s.87-93
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi