Local impedance spectra of organic coatings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Local impedance spectra of organic coatings

Abstrakt

Publikacja przedstawia nowe podejście do lokalnych spektroskopowych pomiarów impedancyjnych powłok organicznych, oparte o mikroskop sił atomowych pracujący w trybie kontaktowym. Pomiędzy nieporuszającą się igłę mikroskopu i podłoże metalowe pokryte powłoką epoksydową przyłożono serię sinusoidalnych napięciowych sygnałów pobudzenia w zadanym zakresie częstotliwości. W ten sposób zarejestrowano lokalne widma w trybie "frequency by frequency". Uzyskane wyniki porównano z klasycznymi, globalnymi pomiarami impedancyjnymi. Zaobserwowano zgodność w obu przypadkach, a co więcej wyniki lokalnych pomiarów impedancyjnych stanowiły cenne uzupełnienie i rozszerzenie informacji uzyskanych z pomiaru globalnego, szczególnie jeżeli chodzi o identyfikację oraz przestrzenną lokalizację miejsc zdegradowanych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
POLYMER DEGRADATION AND STABILITY nr 98, strony 261 - 265,
ISSN: 0141-3910
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Szociński M., Darowicki K.: Local impedance spectra of organic coatings// POLYMER DEGRADATION AND STABILITY. -Vol. 98, nr. iss. 1 (2012), s.261-265
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/s1364-5439(13)70178-3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi