Logistyczny system elektronicznej identyfikacji pacjenta w przychodni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Logistyczny system elektronicznej identyfikacji pacjenta w przychodni

Abstrakt

W niniejszym artykule skupiono się na procesowym podejściu do organizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz formach jej doskonalenia. Przedstawiona została również koncepcja wdrożenia logistycznego systemu elektronicznej identyfikacji pacjenta dedykowanego działalności tych podmiotów wraz z próbą wskazania potencjalnych korzyści, wiążących się z jego implementacją.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 57 - 61,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Dąbek M.: Logistyczny system elektronicznej identyfikacji pacjenta w przychodni// Logistyka. -., nr. 6 (2015), s.57-61
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi