Lower rim substituted tert-butyl calix[4]arene (part VII): ionophoric properties of calix[4]arene-crown-6 derivatives in plasticized PVC-membrane electrodes and in solution. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lower rim substituted tert-butyl calix[4]arene (part VII): ionophoric properties of calix[4]arene-crown-6 derivatives in plasticized PVC-membrane electrodes and in solution.

Abstrakt

W pracy przedstawiono syntezę i charakterystykę otrzymanych produktów (2-9), pochodnych p-tert-butylokaliks[4]-korony-6. Zdolności kompleksujące tych związków badano w elektrodach jonoselektywnych, stosując te związki jako jonofory w plastyfikowanej membranie PCW.Wyznaczono wartości stałych trwałości kompleksów z jonami metali I grupy. Stwierdzono, że selektywność kompleksowania zależy od rozmiaru i natury podstawnika wprowadzonego na fenolowe atomy tlenu w cząsteczce kaliks-korony. Porównano właściwości kompleksujące otrzymanych dwóch konformerów związku 2: konformeru stożkowego 2c i częściowo stożkowego 2p-c nie tylko w elektrodach jonoselektywnych lecz również w roztworze acetonitrylu metodą spektrofotometryczną UV/VIS oraz metodą ekstrakcji pikrynianów metali 1-szej grupy.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry nr 52, wydanie 1-2, strony 129 - 134,
ISSN: 1388-3127
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Bocheńska M., Zielińska A., Pomećko R., Hubscher-Bruder V., Arnaud-Neu F.: Lower rim substituted tert-butyl calix[4]arene (part VII): ionophoric properties of calix[4]arene-crown-6 derivatives in plasticized PVC-membrane electrodes and in solution.// JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY. -Vol. 52, iss. 1-2 (2005), s.129-134
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi