Managing safety of industrial hazardous installations with emphasis on the control systems, interfaces and human factors - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Managing safety of industrial hazardous installations with emphasis on the control systems, interfaces and human factors

Abstrakt

In the paper a procedure for the layer of protection analysis (LOPA) as a tool to evaluate the risk of accident scenarios occurrence in hazardous installations is outlined. In such installations several protection layers exist. Human operator performance in each layer is unavoidable, but the role and tasks are different and depend on the context of situation. Based on suggestions form literature (EEMUA, CREAM) and own proposals the slightly modified LOPA procedure, containing probabilistic modeling of accident scenarios including the human operator performance within human reliability analysis (HRA) is presented. Also a procedure for selecting, appropriate to situation considered and designed solution of human machine interface (HMI), a HRA methodology is proposed. Selected aspects of the alarm system (AS) designing, crucial in order to provide its required functionality and reliability are also discussed. Mentioned issues are illustrated on an example of HRA analysis with utilization of SPAR - H technique for the case of the control and protection system of a high pressure container. W referacie przedstawiono w zarysie procedurę analizy warstw zabezpieczeń (LOPA) do oceny ryzyka potencjalnych scenariuszy awaryjnych instalacji podwyższonego ryzyka. W takich instalacjach istnieje kilka warstw zabezpieczeń. Działania człowieka-operatora w każdej z tych warstw są nieuniknione, ale jego rola i zadania do wykonania różnią się zależnie od kontekstu danej sytuacji. Uwzględniając sugestie z literatury (poradnik EEMUA, metoda CREAM) i własne propozycje przedstawia się zmodyfikowaną procedurę LOPA, zawierającą modelowanie probabilistyczne scenariuszy awaryjnych wraz z działaniami człowieka-operatora w ramach przeprowadzanej analizy niezawodności człowieka (HRA). Proponuje się procedurę selekcji metody HRA odpowiedniej do rozpatrywanej sytuacji i projektowego rozwiązania interfejsu człowiek-maszyna (HMI). Przedstawia się również wybrane aspekty projektowania systemu alarmowego (AS), kluczowego w zapewnieniu wymaganej funkcjonalności i niezawodności. Wspomniane zagadnienia są zilustrowane na przykładzie analizy HRA z wykorzystaniem techniki SPAHR-H dla przypadku systemu sterowania i zabezpieczeń zbiornika wysokociśnieniowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
10th International Probabilistic Safety Assessment & Management Conference : PSAM 10, Seattle, Washington, 7-11 June 2010 [ dokument elektroniczny, dane tekstowe] strony 1 - 0
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kacprzak P., Kosmowski K.: Managing safety of industrial hazardous installations with emphasis on the control systems, interfaces and human factors// 10th International Probabilistic Safety Assessment & Management Conference : PSAM 10, Seattle, Washington, 7-11 June 2010 [ dokument elektroniczny, dane tekstowe]/ : IAPSAM, 2010, s.1-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi