Манихейское отрицание мира в «Каине» Байрона [Manichejska kontestacja świata w 'Kainie' Byrona] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Манихейское отрицание мира в «Каине» Байрона [Manichejska kontestacja świata w 'Kainie' Byrona]

Abstrakt

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Tytuł wydania:
Материалы Международной конференции «Гуманитарные науки в России XXI века: тенденции и перспективы»: сборник науч. трудов strony 84 - 93
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kaźmierczyk Zbigniew, Манихейское отрицание мира в «Каине» Байрона [Manichejska kontestacja świata w 'Kainie' Byrona] (Tłum. na ros. E. Nielepko], [w:] Материалы Международной конференции «Гуманитарные науки в России XXI века: тенденции и перспективы»: сборник науч. трудов, М-во образования и науки РФ, Федер. агентство по образованию, ПГУ, Aрхангельск: КИРА, 2008, s. 84–93. ISBN 9785984500845.
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 4 razy

Meta Tagi