Materiały szklane w lekkiej obudowie.Cz. 1

Abstrakt

Szkło coraz częściej jest materiałem współczesnych przegród zewnętrznych wznoszonych obiektów. W artykule przedstawiono podstawowe rodzaje szkła budowlanego stosowane do tworzenia wyrobów szklanych stosowanych na nowoczesnych budynkach o fasadach szklono-metalowych

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Builder strony 62 - 64,
ISSN: 1896-0642
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Kowalski D.: Materiały szklane w lekkiej obudowie.Cz. 1// Builder. -., nr. 1 (2017), s.62-64
wyświetlono 21 razy
Meta Tagi