Materiały szklane w lekkiej obudowie. cz. 3. Cechy techniczne i użytkowe szyb

Abstrakt

Omówiono wyroby ze szkła budowlanego i wymagania jekie muszą spełniać zanim zostaną użyte w obiektach budowlanych, szczególnie w zakresie tworzenia szklano-metalowych fasad współczesnych budynków wysokościowych jak i halowych.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Builder nr 21, strony 88 - 91,
ISSN: 1896-0642
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Kowalski D.: Materiały szklane w lekkiej obudowie. cz. 3. Cechy techniczne i użytkowe szyb// Builder. -Vol. 21., nr. 3 (2017), s.88-91
wyświetlono 15 razy
Meta Tagi