MEMS based voice message system for elevators - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

MEMS based voice message system for elevators

Abstrakt

W artykule przedstawiono implementację systemu głosowych komunikatów w windach. Prezentowany system posiada unikalną cechę polegającą na tym, że do działania nie potrzebuje połączenia z systemem sterującym windy. Zasilany z baterii lub akumulatorów może być zamontowany w ścianie windy, wymaga tylko prostej kalibracji. System oparty jest na akcelerometrach MEMS dokonujących pomiaru przeciążeń w kabinie windy. W artykule przedstawiono budowę systemu, sposób pomiaru przeciążeń. Szczegółowo opisane zostały algorytmy określające aktualne piętro z uwzględnieniem rozmaitych parametrów dostosowujących system do określonych typów wind. Opisywany system może działać nawet w windach nie posiadających wskaźnika piętra. Jego zastosowanie obejmuje budynki użyteczności publicznej (hotele, szpitale) gdzie komunikaty głosowe w windach są wymagane prawem lub konieczne z powodu np. obecności osób niewidomych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 14, strony 617 - 624,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Kłosowski M.: MEMS based voice message system for elevators// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 14., (2007), s.617-624
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi