Metoda pomiaru skażenia środowiska naturalnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda pomiaru skażenia środowiska naturalnego

Abstrakt

Badanie poziomu skażenia środowiska naturalnego rozpoczyna się od pomiarów tego skażenia, które są bardzo pracochłonne, między innymi ze względu na konieczność ich wykonania w licznych punktach pomiarowych rozmieszczonych w rozległym terenie. Pomiary muszą być wykonane według dobrze metodycznie opracowanego harmonogramu pomiarów opisanego teorią planowania eksperymentu, który wnosi błąd metody pomiarowej ze względu na jego realizację w czasie. W publikacji przedstawiono propozycję algorytmu pozwalającego obliczyć wspomniany wyżej błąd metody oraz na podstawie przeprowadzonych obliczeń sformułować wymagania do harmonogramu pomiarów.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI strony 0 - 0,
ISSN:
Tytuł wydania:
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Globalizacja a problematyka ochrony środowiska, Gdańsk, 27 lipca 2010 strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kusto Z.: Metoda pomiaru skażenia środowiska naturalnego// II Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Globalizacja a problematyka ochrony środowiska, Gdańsk, 27 lipca 2010/ ed. red. T. Noch, A. Wesołowska. - Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Gdańsk: Wydaw. GWSA, 2010, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi