Metoda wyznaczania momentu bezwładności prostego układu mechanicznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda wyznaczania momentu bezwładności prostego układu mechanicznego

Abstrakt

...

Słowa kluczowe

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom I strony 299 - 308
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kaczmarski A.: Metoda wyznaczania momentu bezwładności prostego układu mechanicznego// Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom I/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.299-308
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Meta Tagi