Metody realizacji pomiarów składowych natężenia promieniowania słonecznego dla monitoringu naukowego w różnych zakresach widmowych na potrzeby zastosowań fotowoltaicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody realizacji pomiarów składowych natężenia promieniowania słonecznego dla monitoringu naukowego w różnych zakresach widmowych na potrzeby zastosowań fotowoltaicznych

Abstrakt

W niniejszej pracy dokonano specyfikacji i analizy trybów monitorowania radiometrycznego systemów fotowoltaicznych. Przeprowadzono teoretyczne wprowadzenie do teorii detektorów termicznych i fotonowych. Zaprezentowano równania promieniowania krótkofalowego, długofalowego oraz bilansowego. Opisano profesjonalne komercyjne radiometry do specjalistycznych pomiarów meteorologicznych. Stwierdzono, że dla uzyskania szczegółowych danych meteorologicznych powinien zostać zastosowany monitoring naukowy. Zaprezentowano wyniki badań własnych w układzie monitorowania globalnego. Stwierdzono, że monitoring globalny jest wystarczającym narzędziem do predestynacji użytecznych zasobów energetycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania strony 11 - 16,
ISSN: 0033-2089
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E., Modzelewski M.: Metody realizacji pomiarów składowych natężenia promieniowania słonecznego dla monitoringu naukowego w różnych zakresach widmowych na potrzeby zastosowań fotowoltaicznych// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -., nr. nr 4 (2011), s.11-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi