Mikropompa elektrohydrodynamiczna na ciecz dielektryczną zasilana napięciem stałym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mikropompa elektrohydrodynamiczna na ciecz dielektryczną zasilana napięciem stałym

Abstrakt

W niniejszym artykule zaprezentowano projekt i działanie miniaturowej pompy elektrohydrodynamicznej (EHD) zasilanej napięciem stałym przeznaczonej do chłodzenia elementów elektronicznych. Zmierzono natężenie przepływu cieczy oraz ciśnienie wytwarzane przez pracującą mikropompę. Maksymalne natężenie przepływu, 0,5 ml/min, uzyskano dla napięcia 12 kV. Zmierzone ciśnienie wyniosło 500 Pa przy przyłożonym napięciu 6 kV. Maksymalny prąd 20 μA zmierzono przy napięciu 12 kV, co odpowiada poborowi mocy wynoszącemu 240 mW. Abstract. In this paper, the design and results of basic performance tests of electrohydrodynamic (EHD) micropump intended for integrated electronic cooling systems is presented. The pump can induce flow of dielectric liquids that can be used to transfer heat away from electronic components. The micropump is driven by high DC voltage, but consumes below 250 mW of power (current in the order of tens of microamperes). (Miniature ElectroHydrodynamic Pump Driven by DC Voltage for Dielectric Liquids). Słowa kluczowe: przepływ EHD, pompowanie cieczy dielektrycznych, mikropompa, chłodzenie elementów elektronicznych.

Autorzy (6)

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały konferencji, X Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie strony 28 - 33
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Tański M., Janke M., Barbucha R., Kocik M., Garasz K., Mizeraczyk J.: Mikropompa elektrohydrodynamiczna na ciecz dielektryczną zasilana napięciem stałym// Materiały konferencji, X Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie/ : , 2011, s.28-33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi