Moce strat energetycznych w elementach układów napędu hydrostatycznego - definicje, zależności, zakresy zmian, sprawności energetyczne. Cz. I. Silnik hydrauliczny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Moce strat energetycznych w elementach układów napędu hydrostatycznego - definicje, zależności, zakresy zmian, sprawności energetyczne. Cz. I. Silnik hydrauliczny

Abstrakt

Propozycja zdefiniowania mocy strat energetycznych w elementach oraz mocy elementów układów napędu hydrostatycznego, przedstawienie zależności tych mocy od parametrów o nich decydujących, opisy sprawności energetycznych jako stosunków odpowiednich mocy. Temat (zarówno część I - dotycząca silnika hydraulicznego jak i część II - nawiązująca do problematyki przewodów, zespołu sterowania i pompy) został przedstawiony w monografii p.t:'' Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych'' w ramach Bibliotecki ''Cylinder'' Centrum Mechanizacji Górnictwa ''Komag'', Gliwice 2007 [7, 8]. Niniejsza praca zawiera pewne uzupełnienia w stosunku do pozycji [7, 8].

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Napędy i Sterowanie strony 120 - 129,
ISSN: 1507-7764
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Paszota Z.: Moce strat energetycznych w elementach układów napędu hydrostatycznego - definicje, zależności, zakresy zmian, sprawności energetyczne. Cz. I. Silnik hydrauliczny// NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK TECHNICZNO-INFORMACYJNY. -., nr. nr 11(103) (2007), s.120-129
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi