Model multiplikatywny a średnia geometryczna - wybrane problemy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model multiplikatywny a średnia geometryczna - wybrane problemy

Abstrakt

W pierwszej części artykułu omówiono problemy względnego i absolutnego rozproszenia zmiennej objaśnianej w relacji do jej średniej geometrycznej w modelu multiplikatywnym. W nastepnej kolejności omówiono właściwości estymatora warunkowej średniejgeometrycznej w modelu multiplikatywnym. Na tym tle omówiono zagadnienie interpretacji odchylenia standardowego w tego typu modelach. W części końcowej artykułu wnioski teoretyczne poddano weryfikacji wykorzystując do tego celu multiplikatywny model kursu dolara na polskim rynku walutowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Ossowski J.: Model multiplikatywny a średnia geometryczna - wybrane problemy// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi