Modelowanie węzłów ram zbudowanych z prętów cienkościennych. Materiały konferencyjne. VIII Konferencja Naukowa Połączenia i Węzły w Konstrukcjach Metalowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie węzłów ram zbudowanych z prętów cienkościennych. Materiały konferencyjne. VIII Konferencja Naukowa Połączenia i Węzły w Konstrukcjach Metalowych.

Abstrakt

W pracy przedstawiono możliwość zastosowania super elementu do modelowania naroża ramy zbudowanej z prętów cienkościennych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
KONSTRUKCJE STALOWE strony 58 - 59,
ISSN: 1232-8960
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szymczak C., Mikulski T.: Modelowanie węzłów ram zbudowanych z prętów cienkościennych. Materiały konferencyjne. VIII Konferencja Naukowa Połączenia i Węzły w Konstrukcjach Metalowych.// KONSTRUKCJE STALOWE. -., nr. 5(63) (2003), s.58-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi