Modelowanie zarządzania przedsięwzięciem informatycznym oparte na zbiorach rozmytych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie zarządzania przedsięwzięciem informatycznym oparte na zbiorach rozmytych.

Abstrakt

Pracy opisuje się koncepcję systemu podejmowania decyzji zarządczych opartą na dynamicznym i rozmytym modelu zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, dostosowanego w swojej specyfice do wspomagania procesów wytwarzania systemów komputerowych opartych na wiedzy. Proponowany model służy w szczególności do zarządzania zmianami finansowania i czasu realizacji projektów informatycznych. Struktura tego modelu opiera się również na teorii dyskretnych systemów dynamicznych. Specyfika przedsięwzięć informatycznych polega na wprowadzaniu modyfikacji w metodach i narzędziach informatyki w trzech wyróżniających się fazach realizacji projektu (wstępnej, środkowej i końcowej). Parametryzacja proponowanego modelu została uzyskana poprzez wykorzystanie praktycznej wiedzy zarządczej, pochodzącej z realizacji zadań projektowych podjętych przez przedsiębiorstwa informatyczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Orłowski C., Kowalczuk Z.: Modelowanie zarządzania przedsięwzięciem informatycznym oparte na zbiorach rozmytych.// . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi