Modelowanie zużycia narzędzia w mikroszlifowaniu powierzchni płaskich z kinematyką docierania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie zużycia narzędzia w mikroszlifowaniu powierzchni płaskich z kinematyką docierania

Abstrakt

Przedstawiono założenia modelowe dla zużycia narzędzia stosowanego w mikroszlifowaniu powierzchni płaskich z kinematyką docierania jednotarczowego. Wyznaczono rozkłady parametrów wpływających bezpośrednio na zużycie, takich jak: intensywność kontaktu przedmiotu obrabianego z narzędziem, prędkość i przyspieszenie styczne. Badania symulacyjne wykonano z wykorzystaniem programu Matlab.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Podstawy i technika obróbki ściernej strony 218 - 228
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Deja M.: Modelowanie zużycia narzędzia w mikroszlifowaniu powierzchni płaskich z kinematyką docierania// Podstawy i technika obróbki ściernej/ ed. pod red. A. Gołąbczaka, B. Kruszyńskiego. - Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny. Łódź: Politech. Łódzka, 2010, s.218-228
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi