Molecular modelling of amphotericin B-ergosterol primary complex in water - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Molecular modelling of amphotericin B-ergosterol primary complex in water

Abstrakt

Badano właściwości pierwotnego kompleksu amfoterycyny B z ergosterolem przy pomocy symulacji dynamiki molekularnej. Otrzymane w wyniku naszych symulacji rezultaty słabo odpowiadają postulowanym przez innych autorów modelom kompleksu antybiotyk-sterol. Z drugiej strony uzyskane geometrie nie są sprzeczne z wynikami eksperymentów biofizycznych dotyczących powstawania kompleksów w wodzie i w środowisku wodno-alkoholowym.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
BIOPHYSICAL CHEMISTRY nr 95, wydanie 2, strony 125 - 133,
ISSN: 0301-4622
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Baran M., Mazerski J.: Molecular modelling of amphotericin B-ergosterol primary complex in water// BIOPHYSICAL CHEMISTRY. -Vol. 95., iss. 2 (2002), s.125-133
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi