Monitorowanie szybkości korozji stali w Martwej Wiśle metodą syntezy harmonicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monitorowanie szybkości korozji stali w Martwej Wiśle metodą syntezy harmonicznej

Abstrakt

Przedstawiono wybrane wyniki badań polowych nad przydatnością praktyczną opracowanej niedawno metody syntezy harmonicznej (SH) do monitorowania szybkości korozji metali. Badania dotyczyły stali węglowej korodującej w środowisku słonawym wody Martwej Wisły. Korozję stali monitorowano przez okres ok. 20 dni w odstępach dwudniowych za pomocą umieszczonych w wodzie sond trójelektrodowych korzystając z przenośnej aparatury Solartron 1280B. Na zakończenie cyklu pomiarowego czujniki zdemontowano i określono średnie szybkości korozji stali na podstawie ubytków masy. Uzyskano bardzo dobrą zgodność wyników pomiarów elektrochemicznych i grawimetrycznych. Średnia szybkość korozji stali wyznaczona metodą SH wg opracowanej procedury korekty danych wynosiła 0,592 mm/rok i była zaledwie o 6,9% wyższa od ustalonej metodą wagową (0,554 mm/rok).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 45, strony 217 - 221,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Jankowski J., Stankiewicz E.: Monitorowanie szybkości korozji stali w Martwej Wiśle metodą syntezy harmonicznej// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. Wyd. Spec. (2002), s.217-221
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi