Możliwości aplikacji teoretycznych modeli obiektów transportowo-logistycznych współpracujących z morskimi terminalami kontenerowymi portów Trójmiasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości aplikacji teoretycznych modeli obiektów transportowo-logistycznych współpracujących z morskimi terminalami kontenerowymi portów Trójmiasta

Abstrakt

W pracy zgromadzono i zestawiono informacje nt. struktury przestrzenno-funkcjonalnej ośmiu europejskich obiektów transportowo-logistycznych współpracujących z morskimi terminalami kontenerowymi. Przeanalizowano przypadki studialne pod kątem ich zagospodarowania, struktury funkcjonalnej, wielkości powierzchni, obrotów oraz dostępności komunikacyjnej. Na tej podstawie wypracowano trzy modele teoretyczne opisujące intermodalne obiekty transportowo-logistyczne, mogące współpracować z morskimi terminalami kontenerowymi Trójmiasta.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 429 - 441,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Tankiewicz M., Krośnicka K.: Możliwości aplikacji teoretycznych modeli obiektów transportowo-logistycznych współpracujących z morskimi terminalami kontenerowymi portów Trójmiasta// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., iss. 6 (2018), s.429-441
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi