Możliwości wykorzystania sieci ASG-EUPOS do walidacji okrętowych urządzeń nawigacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości wykorzystania sieci ASG-EUPOS do walidacji okrętowych urządzeń nawigacyjnych

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analiz możliwości wykorzystania serwisów czasu rzeczywistego sieci ASG-EUPOS do walidacji wybranych urządzeń nawigacyjnych. Rozważania teoretyczne uzupełniono pomiarami wykonanymi na jednostce pływającej, manewrującej na Zatoce Gdańskiej. Rejestrowano wskazania odbiorników pracujących w sieci ASG-EUPOS oraz odbiorników systemu GPS wykorzystujących korekty różnicowe. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań,w tym analizę porównawczą metod wykorzystujących odbiorniki serwisów sieci ASG-EUPOS względem DGPS LF/MF.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Pomiary Satelitarne w Geodezji i Lotnictwie strony 21 - 36
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Nowak A.: Możliwości wykorzystania sieci ASG-EUPOS do walidacji okrętowych urządzeń nawigacyjnych// Pomiary Satelitarne w Geodezji i Lotnictwie/ Gdańsk: , 2011, s.21-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi