Murale - przekształcenie architektury budynków na przykładzie gdańskiego osiedla Zaspa - Młyniec - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Murale - przekształcenie architektury budynków na przykładzie gdańskiego osiedla Zaspa - Młyniec

Abstrakt

Malarstwo monumentalne, określane w tym artykule jako mural, towarzyszy człowiekowi nieprzerwanie w kolejnych etapach cywilizacyjnego rozwoju. Jego różne formy pojawiały się na ścianach jaskiń i budowlach reprezentujących systemy władzy czy kultu religijnego – określały i wciąż określają sferę sacrum i profanum. Trudno jednoznacznie powiedzieć czym są, używając dzisiejszej terminologii street artu, graffiti i muralu, naskalne malowidła z Lascaux czy Altamiry. Nie mamy jednak wątpliwości, że z ich powstaniem wiąże się symboliczny akt twórczy w wybranej przestrzeni z użyciem form i kolorów. W labiryncie współczesnych miast, niczym w gigantycznej jaskini, jest wiele ścian, sufitów i podłóg pokrytych spontanicznie tworzonymi graffiti bądź planowo realizowanymi muralami. Wszystko razem tworzy wielobarwną mozaikę sztuki w mieście. Celem artykułu jest wskazanie powiązania pomiędzy sztuką a architekturą i potwierdzenie roli artysty malarza jako osoby, która może współtworzyć wraz z architektem wyraz ideowy i estetyczny zurbanizowanej przestrzeni. Punktem odniesienia dla artykułu jest kolekcja murali na gdańskim Osiedlu Zaspa-Młyniec, która powstała w ciągu kilkunastu lat w ramach Festiwalu Monumental Art oraz Gdańskiej Szkoły Muralu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane problemy przebudowy obiektów budowlanych strony 161 - 174
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Buczkowski J., Krechowicz D., Wróblewski K.: Murale - przekształcenie architektury budynków na przykładzie gdańskiego osiedla Zaspa - Młyniec// Wybrane problemy przebudowy obiektów budowlanych/ ed. Rafał Janowicz; Jarosław Przewłócki Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej , 2016, s.161-174
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 159 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi