N-(diphenoxyphosphoryl)succinimide:synthesis and reaction with alkoxides - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

N-(diphenoxyphosphoryl)succinimide:synthesis and reaction with alkoxides

Abstrakt

Reakcja sukcynoimidu z chlorkiem difenylofosforowym w obecności lda a prowadzi do powstania amidofosforanu. ta sama reakcja prowadzona w obecności wodorku sodu pozwala na otrzymanie fosforylowanego sukcynoimidu, który w reakcji z alkoholanami w nasteptwie otwarcia pierścienia, prowadzi do do analogów amidofosforanu z dobrymi wydajnościami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS nr 186, strony 2274 - 2278,
ISSN: 1042-6507
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Andruszkiewicz R., Liedke-Przybysz E.: N-(diphenoxyphosphoryl)succinimide:synthesis and reaction with alkoxides// PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. -Vol. 186, nr. iss. 12 (2011), s.2274-2278
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi