Bis(tri-tert-butoxysilanethiolato-kS)bis(pyrrolidine-kN)cobalt(II) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bis(tri-tert-butoxysilanethiolato-kS)bis(pyrrolidine-kN)cobalt(II)

Abstrakt

Reakcja [Co{SSi(OtBu)3}2(NH3)]2 z pyrrolidyną prowadzi do otrzymania kompleksu [Co(C12H27O3SSi)2(C4H9N)2], gdzie atom kobaltu(II) jest koordynowany przez dwie reszty silanotiolanowe i dwie reszty pyrrolidyny. Specyficzne przestrzenne ułożenie wszystkich ligandów dodatkowo daje możliwość utworzenia dwóch wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych N-H***O.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE nr E62,
ISSN: 1600-5368
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi